نگهبانی

نگهبانی

به عمل حفاظت و حراست از دارایی‌ها یا افراد که به‌وسیله گماشتن فردی ویژه برای این امر صورت بگیرد نِگَهبانی یا حِراسَت گفته می‌شود. فردی که مأمور پاسداری و نگهداری از چیزی یا جایی شده را نگهبان می‌گویند.(نگهبانی)

نگهبانان ممکن است از سوی نهادهای دولتی به کار گماشته شده باشند یا از سوی اشخاص و گروه‌های خصوصی.

در بیشتر موارد نگهبانان یونیفورمبه تن می‌کنند و حضور خود را با ایستادن در محل، یا نصب دوربین مداربسته یا نصب آزیر به چشم می‌آورند تا از اقدامات غیرقانونی نسبت به آن محل یا افراد حاضر در محل جلوگیری کنند.

در صورت بروز اقدامات غیرقانونی  یا خطراتی مانند آتش سوزی و تصادفات، نگهبان موظف است مورد پیش‌آمده را به سرعت به رئیس خود گزارش دهد.

 • حراست: اگر نگهبانی توسط چند نفر و به حالت سازمان‌دهی‌شده انجام بگیرد به آن حراست گفته می‌شود و معمولاً ساختمان‌های مهم دولتی و غیره در کشورها توسط یک بخش حراست حفاظت می‌شوند. روز ۲۲ تیر روز نگهبانی و حراست است که شورای نگهبان نقش ویژه‌ای در ان دارد.
 • کمک‌نگهبان: فردی است غیر مسلح مجهز به چراغ قوه جهت کمک به نگهبان در انجام وظایف محوله. وظایف کمک نگهبان انجام اموری است که انجام آن‌ها برای نگهبان مسلح خطرناک یا غیرممکن است مانند تفتیش بدنی و کنترل داخل اتومبیل. کمک نگهبان نباید هیچگاه در خط تیر نگهبان قرار گیرد
 • شبگرد: به نگهبانان محلات شهر طی روز، نگهبان محله گفته می‌شود و نگهبانان شب محلات «شبگرد» نام دارد.
 • پاسبان: کسی که از سوی شهربانی مأمور حفظ نظم و آسایش شهر است پاسپان نامیده می‌شود.
 • دشتبان: به نگهبانان دشت و کشتزار و باغ‌ها که وظیفه حفاظت از مزرعه‌های دهقانان از ویرانی و دستبرد را دارند و در بعضی نقاط امور آبیاری را نیز سرپرستی می‌کند، دشت‌بان یا پاکار یا ناطور گفته می‌شود.
73 پروژه ها
مرتب سازی بر اساس:
 • 400,000.00لیر
فروش آپارتمان در آنتالیا

فروش آپارتمان در آنتالیا

 • 400,000.00لیر
 • اتاق: 1
 • حمام: 1
 • 65 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
2 هفته پیش
 • 670,000.00لیر
خرید آپارتمان لوکس در استانبول 13

خرید آپارتمان لوکس در استانبول

 • 670,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 1
 • 98 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
2 هفته پیش
 • 730,000.00لیر
فروش آپارتمان استانبول

فروش آپارتمان لوکس در استانبول آسیایی

 • 730,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام ها: 2
 • 95 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
4 هفته پیش
 • 420,000.00لیر
فروش آپارتمان در آلانیا نزدیک دریا 4

فروش آپارتمان در آلانیا نزدیک دریا

 • 420,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام: 1
 • 90 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 320,000.00لیر
فروش آپارتمان در آلانیا 19

فروش آپارتمان در آلانیا

 • 320,000.00لیر
 • اتاق: 1
 • حمام: 1
 • 65 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 730,000.00لیر
آپارتمان برای فروش در استانبول 4

آپارتمان برای فروش در استانبول

 • 730,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام ها: 2
 • 130 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 685,000.00لیر
فروش آپارتمان در اسنیورت استانبول

فروش آپارتمان در اسنیورت استانبول

 • 685,000.00لیر
 • اتاق ها: 2
 • حمام ها: 2
 • 125 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 1,153,000.00لیر
فروش خانه منطقه اروپایی استانبول

فروش خانه منطقه اروپایی استانبول

 • 1,153,000.00لیر
 • اتاق: 1
 • حمام: 1
 • 75 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
1 ماه پیش
 • 2,480,000.00لیر
فروش آپارتمان با شرایط ویژه در استانبول

فروش آپارتمان برج اسکای لند استانبول

 • 2,480,000.00لیر
 • اتاق: 1
 • حمام: 1
 • 90 مترمربع
 • رزیدانس
جزئیات پروژه
2 ماه پیش

مقایسه آگهی ها

مقایسه