آماده تحویل

آماده به تحویل چیست!

تعریف های زیادی در مورد کلمه آماده به تحویل و فروش  وجود دارد. خیلی ها از خود می پرسند که معنی  چیست؟

حتی فروشندگانی هم که در امر فروش بسیار حرفه ای هستند، شاید تعریف دقیقی از فروش و فروختن ندارند.

فروش « sales » به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که یک نفر – فروشنده – انجام می دهد تا به خریدار در انتخاب کالای موردنظر خود کمک کند.

این کالا؛ یا محصولی فیزیکی است یا نوعی خدمت است که خریدار از طریق فروشنده آن را انتخاب کرده و از آن استفاده می کند.

یکی دیگر از جواب ها در سوال آماده به تحویل چیست را می توان شروع یک رابطه با مصرف کننده نامید. و  آماده به تحویل را می توان نقطه پایانی بازاریابی «marketing » دانست.

اما معنی فروش و آماده به تحویل تعاریفی که ارائه شد نیست، بلکه فرایندی را در دل خود دارد که می توان به سه مرحله تقسیم کرد.

1- فعالیت ها و فرایند های قبل از فروش

2- عملیات فروش یا فروختن

3- فعالیت ها و فرایند های پس از فروش

فروش « sales » به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که یک نفر – فروشنده – انجام می دهد تا به خریدار در انتخاب کالای موردنظر خود کمک کند.
این کالا؛ یا محصولی فیزیکی است یا نوعی خدمت است که خریدار از طریق فروشنده آن را انتخاب کرده و از آن استفاده می کند.
یکی دیگر از جواب ها در سوال فروش چیست را می توان شروع یک رابطه با مصرف کننده نامید. و آماده به تحویل را می توان نقطه پایانی بازاریابی «marketing » دانست.
اما معنی فروش تعاریفی که ارائه شد نیست، بلکه فرایندی را در دل خود دارد که می توان به سه مرحله تقسیم کرد.

54 پروژه ها
مرتب سازی:

Compare listings

مقايسه كردن